تگ / FinTech

    درحال بارگذاری مطالب...
  • رهاسازی پتانسیل فین‌تک‌ها در بانکداری

    با رشد بیش از پنج برابری سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در فین‌تک‌ها در سال ۲۰۱۶ به نسبت ۲۰۱۲ این باور که فین‌تک‌ها با بانک‌ها رقابت خواهند کرد؛ قوت گرفت. لیکن بسیاری بر این عقیده‌اند…