تگ / transformation

    درحال بارگذاری مطالب...
  • مدیریت پیامدهای حاصل از تحولات فناوری

    شرکت­ها در حال بهبود عملکرد کسب وکار خود هستند و این در نتیجه تلاش­های تحول تکنولوژی است و تا حد زیادی تکنولوژی های پیشرفته و عملکرد قوی فناوری اطلاعات هر دو به…

  • آیا آماده تحول هستید؟

       از آنجا که تحول جزء لاینفک سازمان‌ها و شرکت‌های امروزی است، مدیران به آن توجه بسیاری داشته و برای پاسخ به این مسئله با ابهاماتی نیز روبرو هستند. بدین منظور، سازمان‌‌‌ها…